header banner
Default

Gaat bitcoin dit voelen, gezien de verwachtingen van bankmagnaten?


De grootste banken van Wall Street, waaronder JPMorgan en Citibank, verwachten een gigantische daling van de euro ten opzichte van de dollar. Waar je op dit moment nog 1,0559 dollar voor je euro kunt krijgen, voorzien de grote zakenbanken een daling van de euro naar de koers van 1 dollar.

Waarom vertoont de euro momenteel zwakte en wat betekent dat voor de bitcoin koers?

Euro versus dollar. Bron: Tradingview
🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Zwakte voor de euro in aantocht

VIDEO: Founder of Luna said this_____ before the crash #crypto #terra #luna #crypto #bitcoin #crash
Johnny Crypto

De euro vertoont momenteel (onder andere) zwakte vanwege het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen van geïmporteerde energie stijgen voor de Eurozone. Ook de hogere rentes beginnen de groei van de economie van de Eurozone in de weg te zitten.

JPMorgan verwacht voor het einde van 2023 een eurokoers van 1 dollar en Citibank verwacht hetzelfde resultaat “binnen zes maanden” gegeven het feit dat de Eurozone veel sneller dan Amerika in een recessie terecht zou komen. Vanaf het begin van de zomer is de euro al stevig aan het dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar dat lijkt nu dus een vervolg te krijgen.

Sinds de piek van begin juli is de euro al ongeveer 6 procent verloren, wat mede het gevolg is van de onverwachtse sterke prestaties van de Amerikaanse economie.

In het vierde kwartaal van 2022 viel de eurokoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar al eens onder de grens van 1,00 dollar. Nu is dus de verwachting dat de Amerikaanse dollar opnieuw aan een krachttoer begint.

De economie van de Eurozone is al zwak; zo is de verwachting dat de Duitse economie dit jaar met 0,4 procent krimpt. Door de oorlog tussen Israël en Hamas komt er in de vorm van de hogere energieprijzen extra druk te liggen op de economie van de Eurozone, die dus al kwakkelt.

Opvallend is ook dat het renteverschil op staatsobligaties van Italië en Duitsland is opgelopen tot meer dan 2 procent. Momenteel ligt de rente voor Italië om te lenen ruim 2 procent hoger dan voor Duitsland. Dat kan voor de Europese Centrale Bank (ECB) extra druk opleveren om te stoppen met het verhogen van de rente of zelfs om de eerste renteverlagingen door te voeren.

Met andere woorden: er is steeds minder ruimte voor de ECB om streng te zijn, terwijl de Amerikaanse economie redelijk solide oogt. Dat is positief voor de Amerikaanse dollar, maar slecht nieuws voor de euro.

Advertisement

Wat betekent dat voor de bitcoin koers?

VIDEO: #crypto
Altcoin Daily

In beginsel is deze situatie al wat langer aan de gang en heeft dit (vooralsnog) weinig te betekenen voor de bitcoin koers. Een stijgende Amerikaanse dollar en de hoge rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt zijn fundamenteel gezien bearish voor bitcoin. Investeerders kunnen nu de inflatie verslaan door zichzelf simpelweg te verstoppen in Amerikaanse staatsobligaties.

De enige wildcard voor bitcoin is op dit moment nog steeds de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF.

Gisteren konden we daar een glimp van opvangen dankzij het nep-nieuws van Cointelegraph. Meteen werd duidelijk dat bitcoin bij de daadwerkelijke goedkeuring een gigantische koersexplosie te wachten staat. Nu schoot de bitcoin koers zonder echte bron al met 10 procent omhoog na de aankondiging van de Spot Bitcoin ETF.

Laat staan als we de daadwerkelijke goedkeuring krijgen. Ook interessant om te zien was dat de dominantie van bitcoin toenam op basis van het nieuws. Dat betekent bitcoin bij de eventuele goedkeuring van de Spot Bitcoin ETF ook meer zal stijgen dan de rest van de markt.

Dat zijn dingen die handig zijn om te onthouden voor de komende maanden en het moment waarop de daadwerkelijke goedkeuring wel zal plaatsvinden.

Sources


Article information

Author: Michael Stevenson

Last Updated: 1698169804

Views: 639

Rating: 4.1 / 5 (48 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Stevenson

Birthday: 1914-01-15

Address: 8525 Jones Branch, Tamaraview, IL 93518

Phone: +4372439900427055

Job: Article Writer

Hobby: Cooking, Basketball, Arduino, Wildlife Photography, Traveling, Beer Brewing, Archery

Introduction: My name is Michael Stevenson, I am a persistent, rare, important, dear, talented, accessible, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.