header banner
Default

Sjokksituasjonen i Sverige: Dette er grunnen til at Rasmus Paludan, en korantaler, ikke kommer til Norge


TÅRNBY, DANMARK (Nettavisen): I sosiale medier blir han av flere sammenlignet med Adolf Hitler, sett på som rasist, nazist, ekstremist og provokatør.

Det er etter voldelige opptøyer i Sverige etter flere koranbrenninger i påsken at politikeren Rasmus Paludan har fått mye oppmerksomhet også i Norge.

Les også: Politiet nekter Sian å brenne Koranen utenfor Stovner politistasjon
Gunnar Stavrum: Rasmus Paludan og Sian snakker ikke på vegne av oss andre

Han er en dansk advokat, som også har svensk statsborgerskap, som er leder for det islamfiendtlige partiet Stram kurs i Danmark. Både han som person og hans parti er svært kontroversielle.

- Jeg synes ikke at jeg har ekstreme holdninger. Det å mene at Danmark primært er et land for dansker er ikke ekstremt. Det er selvsagt sier Paludan i videoen under.

Les også: Beboere i Sverige etter voldelige opptøyer: - Det er sjokkerende å se dette, det er en katastrofe

- Paralleller til nazismen

VIDEO: Anger in the Middle East over Quran burning in Sweden | Al Jazeera Newsfeed
Al Jazeera English

Ifølge Store norske leksikon er hovedtrekkene i nazismen en aggressiv rasebasert nasjonalisme, i tillegg til en ytterliggående antisemittisme og en mistillit til de demokratiske styreformene. Ifølge Store danske leksikon er Stram kurs' ideologi kort og greit «mest mulig lykke til flest mulig etniske dansker».

- Ser du ingen likhetstrekk mellom det ditt parti står for og nazister?

- Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ser mange motsetninger. Jeg blir for eksempel beskyldt for å være sionist. Hitler ble ikke beskyldt for det. Jeg blir beskyldt for å være altfor stor tilhenger av ytringsfriheten, Hitler ble ikke beskyldt for det. Generelt var nazismen også et sosialistisk prosjekt. De kjempet mot andre, som Rød Front, om å være de beste sosialistene, om det var nasjonalsosialisme, kommunisme eller noe annet. Jeg er liberalist og er veldig langt fra det, sier Paludan til Nettavisen.

Les også: Paludan stiller til valg i Sverige

Ifølge Store danske leksikon skal Stram kurs ta avstand fra rasisme, nazisme, fascisme, islam, kommunister og andre ideologier, som ifølge Stram kurs, er voldelige. Flere danske historikere har tidligere uttalt i danske medier at Paludan ikke er nazist, men at man kan se paralleller mellom Stram kurs og nazismen.

- Jeg ser ingen som helst likhet mellom meg og nazister. Noen kan gjerne si at Hitler var en god retoriker og det sier folk om meg også. Men man kan si at John F. Kennedy (tidligere president i USA, red. anm.) og Fidel Castro (tidligere president på Cuba, red. anm.) var gode retorikere. Det er mange som har vært gode retorikere, hvis det er det eneste som skal forbinde meg med nazisme bør det være mange andre i den klubben.

Les også: Svensk politisjef: - Dette kan ikke fortsette

Ny koranbrenning i Danmark

VIDEO: Unrest in Sweden over planned Quran burnings - BBC News
BBC News

Gjennom flere av påskedagene var det voldelige opptøyer i utsatte nabolag i Malmö, Örebro, Rinkeby i Stockholm, Norrköping og Linköping. Disse stedene har vært herjet av voldelige hendelser som ildspåsettelser av skoler, søppeldunker, biler, busser og andre bygninger.

Politiet ble flere ganger angrepet av steinkastende ungdommer og unge voksne. Politiet har hevdet at dette ikke er motdemonstranter til Paludan, og at de ikke har sett en slik type voldsutøvelse tidligere. En rekke unge gutter og menn ble pågrepet, flere av dem var mindreårige.

- Mange i sosiale medier kaller deg for en provokatør, er du det?

- Jeg anser ikke meg selv som en provokatør. Man kan si at alle politikere eller andre i samfunnet som ytrer seg er provokatører overfor noen. Særlig overfor dem de ikke er enige med. Når kommunister uttaler seg blir jeg enormt provosert. For meg er de veldig provoserende. Når imamer uttaler seg blir jeg også veldig provosert. For meg er imamer provokatører. Men det må jeg bare finne meg i. I et demokratisk samfunn blir vi provosert av forskjellige ting, sier Paludan.

Han mener han ikke har noe ansvar for de voldelige opptøyene i Sverige. Tirsdag, første dag etter påskehøytiden, var det ny koranbrenning. Denne gangen i Tårnby i Danmark, en kommune få kilometer sør for København.

- Jeg demonstrerer her i dag fordi jeg har opplevde noen voldsomme scener i Sverige i påskeuken hvor bøller gikk amok og så å si brente byer ned. De overfalt også politiet og truet meg. Jeg ville illustrere den store forskjellen mellom Sverige og Danmark.

- Som du ser her er det akkurat som jeg forventet, helt rolig og kontrollert.

Les også: Frp utfordrer justisministeren: Vil ha garanti mot «svenske tilstander»

Paludan, som var godt beskyttet av store politistyrker og livvakter, holdt et par appeller, brente muslimenes hellige bok og tråkket på den. I de cirka to og en halv timene han var i Tårnby var det aldri antydninger til uroligheter.

De som møtte opp var i all hovedsak unge tenåringer og en og annen godt beruset danske, i tillegg til andre tilfeldig forbipasserende nysgjerrige. Et par titalls meter bortenfor, i Tårnby torv, krydde det av personer med innvandrerbakgrunn.

- Har du noe av ansvaret for opptøyene som vi har sett i Sverige de siste dagene?

- Nei. De som har ansvaret for opptøyer er de som utfører opptøyene. Jeg har ansvar for mine handlinger og mine ytringer. Det er noen som roper ting jeg blir provosert av. Den som gjør det er ansvarlig for det som ropes. Men jeg er ansvarlig for min reaksjon.

- Norge ikke aktuelt

VIDEO: Rasmus Paludan at it again with Quran burning antics near Denmark mosque
The Star

27. februar var Paludan i Norge og demonstrerte utenfor Stortinget i Oslo med den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian). Invitasjonen ble satt stort pris på av dansken og han følte han ble tatt imot som en borger av «sitt eget fedreland».

- De er som meg, veldig patriotiske. Hvis Lars Thorsen (leder av Sian, red. anm.) inviterer meg igjen, så kommer jeg selvfølgelig.

- Er det aktuelt for deg å komme til Norge på eget initiativ?

- Det tror jeg ikke.

- Hvorfor er det ikke aktuelt?

- Nå er det slik at Sian gjør en innsats i Norge for å stoppe islamisering av Norge. Det synes jeg er mest passende at nordmenn selv gjør. Med mindre jeg blir invitert synes jeg at det jeg kan bidra med i Norge allerede er i Norge. Jeg må også si at jeg i første omgang ønsker å konsentrere meg om de landene hvor jeg har statsborgerskap, som er Danmark og Sverige.

Paludan sier han selv er en behersket person og at man må akseptere provoserende motytinger i et demokrati.

- Ytringsfrihet er forbundet med ansvar, føler du ikke noe ansvar for det som er skjedd i Sverige de siste dagene?

- Grensen for ytringsfrihet er det loven bestemmer. Jeg kan være uenig i det loven bestemmer, men jeg kan velge å overholde den. Det er akkurat det jeg har gjort i Sverige.

Ifølge politiet i Sverige er 26 politibetjenter skadd i de voldelige opptøyene gjennom påsken, tre med skuddskader. Godt over 20 biler skal ha blitt brent. Bare i bydelen Rosengård i Malmö talte Nettavisen 17 brente biler da vi var der mandag, andre påskedag. Koranbrenningene har satt sine tydelige spor - på flere måter.

DEBATT: Når toleranse møter intoleranse

- Å bli provosert er frivillig

VIDEO: Rasmus Paludan: - Jeg vil helst brenne Koranen hver eneste dag
Nettavisen

Paludan har ved en rekke anledninger brent koraner. Hver gang er det med et stort sikkerhetsoppbud betalt med skattepenger. Under demonstrasjonene settes det alltid inn betydelige politiressurser - for å beskytte ytringsfriheten.

Brannmannskaper og helsepersonell er også i beredskap.

Mandag kveld var det over 60 uniformerte politibetjenter som patruljerte i biler i bydelen Rosengård i Malmö på kveldstid og natt til tirsdag. Dette var for å hindre nye voldelige opptøyer.

I Tårnby i Danmark var det over 70 uniformerte politibetjenter som skulle sørge for sikkerheten til den islamfiendtlige politikeren da han på nytt skulle brenne muslimenes hellige bok.

- Synes du det er riktig at samfunnet skal betale for store politiressurser for at du skal få provosere andre?

- Det er mange som ikke synes det jeg gjør er provoserende. Men det velger man selv. Ulykker har ofre, men å bli provosert er frivillig. Hvis man velger å bli provosert er det ens eget valg.

Les også: Urolighetene fortsetter i Sverige etter koranbrenning

Paludan mener selv han ikke på noen måte er ekstremistisk fordi dette er folk som støtter voldelige holdninger for sin ideologi. Han nekter også blankt for å ha ekstreme holdninger.

- Nei. Ekstremister er typisk folk som reagerer med vold, utpressing og trusler. Det gjør ikke jeg. Jeg reagerer med lovlige ytringer. Man kan selvsagt si at jeg er dømt for «ulovlige ytringer», men det var ikke trusler om at jeg skulle ta noen eller brenner biler. Jeg har sagt noe politisk, da mener jeg det er en forskjell.

Se hele intervjuet med Rasmus Paludan:

Dømt for rasisme to ganger

VIDEO: Sweden Riots: Far-Right Leader Rasmus Paludan’s Call To Burn The Quran Leads To Violent Protests
CRUX

I juli 2019 ble han i landsretten i Danmark, det som tilsvarer lagmannsretten i Norge, dømt til 14 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer. Året etter ble han på nytt dømt for fem brudd på rasismeparagrafen i Danmark. Tiltalen gjaldt også andre forhold.

Dommen var på tre måneder fengsel, hvorav én av dem var ubetinget fengsel og to av månedene var betinget med en prøvetid på to år. Men i ankerunden fikk han en litt mildere dom. Ifølge danske Extra Bladet ble den endelige dommen i landsretten tre måneders betinget fengsel.

Les også: Tre fraktet til sykehus med skuddskader etter opptøyer

I august ble det offentlig kjent at Paludan hadde fått innreiseforbud til Sverige i to år på grunn av rasismedommene fra Danmark. Til Nettavisen forteller han at avgjørelsen ble omgjort av Migrasjonsverket i Sverige, som tilsvarer Utlendingsdirektoratet (UDI) i Norge. Han opplyser om at han har vært svensk statsborger siden 1989 og at avgjørelsen om innreiseforbud ble opphevet.

Dette er også omtalt i danske og svenske medier.

Sources


Article information

Author: Tracy Lawson

Last Updated: 1700298481

Views: 1259

Rating: 4.3 / 5 (61 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tracy Lawson

Birthday: 1910-08-22

Address: 91154 Amanda Stravenue, West Davidton, IA 66276

Phone: +3773890563342834

Job: Journalist

Hobby: Photography, Tea Brewing, Skydiving, Beekeeping, Quilting, Fishing, Hiking

Introduction: My name is Tracy Lawson, I am a dazzling, expert, radiant, sincere, unguarded, daring, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.