header banner
Default

Suzan Suzi Türküsü Gerçek Mi? Kırklar Dağı Nerede? Suzan Suzi Hikayesi Nedir?


Suzan suzi hikayesi aşkın heyecanını ve acısını iliklere kadar hissettiren bir olaydır. Yaşanan olay Süryani bir ailenin kızını konu alan bir olaydır. Kırklar Dağı hikayesi nedir tam olarak aşk üzerinden ilerlemektedir. Ülkemizin kültürü zengin olduğu için bu tür hikayelerle her bölgede karşılaşılmaktadır. Bundan hareketle Suzan Suzi nerenin türküsü olduğu da anlam kazanmaktadır. Bu türkü Diyarbakır şehrini işaret etmektedir. Coğrafya bakımından kültürlere ev sahipliği yapan bir yerdir. Tüm bu olayların sonucunda Suzan Suzi türküsünün hikayesi gerçek mi akıllara gelir.

Suzan Suzi Hikayesi Nedir?

VIDEO: Suzan Suzi Türküsünün Hikayesi | Kırklar Dağının Düzü | Diyarbakır Türküleri
Emre Dadaş

Hikayeler insanlara bir şeyleri anlatan olaylardan oluşur. Hikayedeki olayların yaşanmış olma olasılığı da yüksektir. Aksi takdirde olay efsane ya da masala girer. Ülkemizin neredeyse her coğrafyasında yaşanan hikayelere rastlarız. Tarihsel bir süreçten geçerek günümüze kadar bu hikayeler insanlara aktarılır. Hatta bazı hikayeler artık o coğrafyanın olarak kabul edilir ve benimsenir. Suzan Suzi hikayesi de anlatılan tarzda gelişen bir hikayedir. Diyarbakır'da Süryani bir ailenin kızını ve o bölgede yaşayan bir erkeği konu alarak gelişen bir hikayedir. Hikâye Diyarbakır'da gerçekleşmiştir ama olay örgüsü Kırklar Dağı etrafında da şekillenmektedir.

Suzan Suzi Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Kırklar Dağı Nerede?

VIDEO: Suzan Suzi türküsünün hikayesi | Sevcan'la Lezzet Yolunda
Sevcan'la Lezzet Yolunda

Kırklar Dağı Dicle Nehrinin yakınlarda Diyarbakır'ın coğrafya sınırları içerisinde yer almaktadır. Suzan Suzi hikayesinden bahsederken de bu bölgelerde gerçekleştiğini bilmek gerekir. Suzan Suzi Süryani bir ailenin kızının ismidir. Suzan Suzi doğmadan önce ailesi çocuklarının olması için her zaman çabalarmış. Son çare olarak Kırklar Dağının oraya dilek dilemeye gitmişler. Çünkü bu dağın eteklerine çocukları olmayan gider ve dilek dilerlermiş. Dilek dilendikten sonra Süryani ailenin bir kız çocuğu olmuş ve adını Suzan Suzi koymuşlar. Dilekleri gerçek olduğu için her yıl orayı ziyarete giderlermiş. Suzan Suzi büyümüş ve yine her yıl olduğu gibi Kırklar Dağı ziyaret edilmiştir. Suzan Suzi ve halktan bir oğlan orada karşılaşmış ve âşık olmuşlar. Suzan Suzi ve çocuğun görüşmeleri sıklaşınca bu aşk halka yayılmıştır. Suzan Suzi utandığı için bir köprüden kendisini atmıştır. Sevdiğinin ölmesine dayanamayan çocukta aynı yerden atlayarak ölmüştür.

Sources


Article information

Author: Haley Sanders

Last Updated: 1704432842

Views: 1467

Rating: 4.2 / 5 (90 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Haley Sanders

Birthday: 1909-02-13

Address: 2162 James Radial, North Peter, NJ 91452

Phone: +3915536546957328

Job: Electrician

Hobby: Aquarium Keeping, Yoga, Cooking, Playing Chess, Role-Playing Games, Pottery, Juggling

Introduction: My name is Haley Sanders, I am a venturesome, audacious, welcoming, bold, skilled, receptive, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.